Отказы

                                                                       PAKALPOJUMA ATTEIKUMA VEIDLAPA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sia ”Nacional Travel”

Reģ.nr. 40103586730

Rīga, Ģertrūdes iela 66, LV-1009

 

Es,______________________, personas kods;________-_____,

Adrese:________________________________________________,

vēlos izmantot atteikuma tiesības attiecība uz Nacional Travel mājas lapā nopirkto kuponu

kupona numurs;____________________________,

akcijas nosaukums;__________________________________,

e-pasta adrese, no kura tika veikts pirkums;______________________________,

Samaksa tika veikta (jānorāda konkrēts samaksas veids, piemēram, kredītkarte vai bankas konta numurs);

 

Parakstot šo atteikuma veidlapu, apliecinu, ka vēlos izmantot atteikuma tiesības un ka augstāk norādītais kupons nav izmantots, kā arī netiks izmantots

Piekrītu, ka atmaksa tiks veikta;

  1. Uz bankas konta numuru _____________________________Banka______________

 

Atteikuma pieteicējs;___________________  __________________  ________________

                                                            vārds, uzvārds                                    datums

 

                                                                                                                                   ________________

                                                                                                                                           Paraksts